סרטוני מוצר

בסרט מוצר תהליך  העבודה מתמקד במוצר/ים ספציפי

נדרשת לפעמים תשומת לב מיוחדת ובחירת ציוד מותאם

כדי להבליט תכונות ספציפיות של המוצר.

הדגש כאן נשען על 2 פרמטרים,

ויזואליה מושכת ונקייה או צילום אינפורמטיבי

שמסביר ללקוח באופן מדוייק את איכויות המוצר.

התכנון בסרטי מוצר משמעותי מאוד ולכן חשוב לקבוע מראש 

מהי מטרת הסרט ומי לקוחות היעד.

דילוג לתוכן